بایگانی

فرا رسید عید سعید فطر بر همه مسلمانان مبارک باد

کلانشهر تبریز طی تحقیق و ارزیابی انجام شده توسط سازمان ملل متحد به عنوان بهترین شهر برای زندگی در ایران شناخته شده است و شهرهای تهران و اصفهان و شیراز و قم و ارومیه و مشهد به ترتیب در رتبه های بعدی و با فاصله زیاد از تبریز قرار گرفته اند این نشانگر آن است که تبریز از هر لحاظ ...

دنیایی مجازی با Virtual PC اشاره : با نرم افزار Virtual PC ، داشتن چند سیستم عامل به صورت همزمان را تجربه کنید.کامپیوتر مجازی اصولاً به کامپیوتری گفته میشود که سختافزارهای آن توسط نرمافزار شبیهسازی شده باشد.