بایگانی

برای شناسایی گوشی های اصلی و تقلبی راه های متفاوتی است که از جمله آن ها دادن کد #۰۶#* است که سریال گوشی شما (IMEI) را مشخص نموده و شما می توانید آن را با سریال روی کارتن و باطری همخوانی داشته باشد و در غیر این صورت گوشی شما قاچاق بوده و چنج شده است .

نت سایت محلی نو برای من و تو …