بایگانی

هوش مصنوعی چیست ؟  « هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است. » همانگونه که از تعریف فوق-که توسط یکی از بنیانگذاران هوش مصنوعی ارائه شده است- برمی‌آید،حداقل به دو سؤال باید پاسخ داد:

          خ یلی سال پیش وقتی که نمی شد در خیلی از جاها اسم اینترنت را به زبون آورد من و یکی از دوستام تصمیم گرفتیم با هم ارتباط کامپیوتری برقرار کنیم و طبق آموزشی که توی یک کتاب خارجی بود توانستیم با هم ارتباط برقرار کرده و یک عکس براش ارسال کنم! خیلی گشتم تا ...

امروز تصمیم دارم یک سرویس جدید را بهتون معرفی کنم! شاید شما هم خواستید برای خودتان یک سایت داشته باشید و وقتی به شرکت های مختلف مراجعه کردید با دیدن قیمت ها و سطح امکاناتشون از این کار منصرف شده اید. چند روز پیش توی نت داشتم می گشتم که با این سرویس جدید بصورت کاملا تصادفی برخوردم یک سرویس ...