http://oreilly.com/catalog/tcp2/chapter/tcp2_1104.gif

نسخه TCP/IP پیاد ه سازی شده در ویندوز، بهمراه خود مجموعه ای از برنامه های کاربردی را ارائه نموده است . با استفاده از برنامه های فوق ، امکان اجرای ویندوز ۲۰۰۰ بر روی یک کامپیوتر بمنظور دستیابی به مجموعه ای گسترده از اطلاعات موجود در یک شبکه ، وجود خواهد داشت . ویندوز ۲۰۰۰ ، سه گروه عمده از ابزارهای مبتنی بر TCP/IP را ارائه می نماید : برنامه های عیب یابی ، برنامه های ارتباطی و نرم افزارهای سمت سرویس دهنده .

در ادامه به تشریح امکانات موجود در هر گروه خواهیم پرداخت .

برنامه های عیب یابی
برنامه های عیب یابی ، امکان  تشخیص و برطرف نمودن مسائل مرتبط با شبکه را برای کاربران فراهم می نمایند. برخی از این ابزارها  عبارتند از :

 • ARP . برنامه فوق ، Cache مربوط به ARP) Addreee Resolution Protocol)   را نمایش و امکان اصلاح آن را فراهم می نماید . بمنظور استفاده از برنامه فوق ، کافی است  ARP -a را در خط دستور تایپ و در ادامه جدول  مربوط به ARP Cache ، نمایش داده می شود. با استفاده از برنامه فوق می توان یک Entry  ایستا را به جدول مربوطه اضافه ( arp -s  ۱۵۷٫۵۵٫۸۵٫۲۱۲  ۰۰-aa-00-62-c6-09 ) ، و یا اقدام به حذف یک host از جدول نمود (  arp -d  ) .

 • Hostname . برنامه فوق ، نام کامپیوتر میزبان را نمایش می دهد . برای استفاده از برنامه فوق ، کافی است Hostname را در خط دستور ، تایپ و نام کامپیوتر خود را مشاهده نمود.

 • IPConfig . برنامه فوق ، پیکربندی جاری پروتکل TCP/IP را نمایش ( آدرس IP  ، آدرس فیزیکی ، نام کامپیوتر و …  ) و امکان بهنگام سازی آن را فراهم می نماید. بمنظور آشنائی با پتانسیل های برنامه فوق ، ipcongig/help را در خط دستور تایپ تا با  عملکرد این برنامه و سوئیچ های مربوطه آشناگردید .

 • Nbtstat . برنامه فوق ، جدول محلی اسامی NetBIOS  را نمایش می دهد .جدول فوق ، شامل لیستی از اسامی کامپیوتر ها  بهمراه  IP مربوطه است (  mapping )

 • Netstat . برنامه فوق ، اطلاعات مربوط به جلسه کاری (Session)  پروتکل TCP/IP  را نمایش می دهد .

 • Ping . برنامه فوق ، پیکربندی و ارتباط مبتنی بر IP بین دو کامپیوتر را بررسی و تست می نماید. Ping یک درخواست ICMP را از کامپیوتر مبداء ارسال و کامپیوتر مقصد از طریق یک پاسخ ICMP به آن جواب خواهد داد .بمنظور تست ارتباط با استفاده از یک آدرس IP  و یا نام یک کامپیوتر ، فرمان [ PING [IP_Address or Computer_Name  را تایپ نمائید. بمنظور تست پیکربندی TCP/IP بر روی کامپیوتر خود ، از Local  Loopback  استفاده نمائید . Local  loopback  ، شامل آدرس  ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ است. ( Ping 127.0.0.1 )

 • Tracert . برنامه فوق ، ردیابی یک بسته اطلاعاتی تا رسیدن به مقصد مورد نظر را انجام می دهد .

برنامه های ارتباطی
برنامه های  فوق ، امکان ارتباط  با مجموعه وسیعی از سیستم های مبتنی بر ویندوز و یا غیرویندوز نظیر سیستم های یوینیکس ، را در اختیار کاربران قرار می دهند . با اینکه این نوع از برنامه ها امکان ارسال سریع اطلاعات را فراهم می نمایند ولی با توجه به ماهیت ارسال اطلاعات توسط آنان ( تمامی اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به تائید اعتبار و هویت کاربران بصورت متن شفاف ارسال می گردد ) ، می بایست دقت لازم صورت پذیرد .موارد زیر نمونه هائی از برنامه های ارتباطی می باشند :

 • FTP . برنامه فوق،  با استفاده از پروتکل TCP ، اقدام به ارسال فایل بین ویندوز ۲۰۰۰ و کامپیوترهائی که بر روی  آنان نرم افزار سرویس دهنده FTP نصب شده است ، می نماید .

 • Telnet . برنامه فوق ، امکان ارتباط از راه دور به منابع شبکه موجود در کامپیوترهائی که سرویس دهنده Telnet  بر روی آنان نصب شده است  را فراهم می نماید .

 • Tftp . برنامه فوق از پروتکل UDP ، برای ارسال فایل های کوچک بین ویندوز ۲۰۰۰ و کامپیوترهائی که بر روی آنان سرویس دهنده TFTP)Trivial File Transfer Protocol )  نصب شده است را فراهم می نماید.

http://www.petervaldivia.com/technology/networks/image/network_wan_lan.png

نرم افزارهای سمت سرویس دهنده
این نوع نرم افزارها امکان چاپ و انتشار سرویس ها را برای سرویس گیرندگان مبتنی بر TCP/IP در ویندوز ۲۰۰۰ ، فراهم می نماید.

 • سرویس چاپ TCP/IP . برنامه فوق ، سرویس استاندارد چاپ TCP/IP را ارائه می نماید. سرویس فوق ، امکان ارسال چاپ را برای  کامپیوترهائی که بر روی آنان سیستم های عاملی بجز ویندوز ۲۰۰۰ نصب شده باشد ، به  چاپگر های متصل شده به یک کامپیوتر مبتنی بر ویندوز ۲۰۰۰ ، فراهم می نماید .

 • سرویس های اطلاعاتی اینترنت (IIS) .  برنامه IIS ، نرم افزارهای سرویس دهنده  متعددی نظیر وب ، اخبار ، پست الکترونیکی  و ارسال فایل مبتنی بر TCP/IP  را در اختیار قرار می دهد. IIS  ، در سیستم هائی که از نسخه های Server ویندوز ۲۰۰۰ استفاده می نمایند ، بصورت پیش فرض نصب می گردد . پیشنهاد می گردد در صورتیکه به عملکرد این برنامه نیازی وجود ندارد ، اقدام به حذف (Uninstall )  آن از روی سیستم نمود .

مثال
مثال ۱ - هدف : استفاده از برنامه  Ping بمنظور اطمینان از صحت عملکرد پروتکل TCP/IP

 • مرحله یک : بعنوان یک کاربر مجاز ، به شبکه وارد شوید .
 • مرحله دو  : گزینه Command Prompt را از مسیر  Start | Programs | Accessories  انتخاب نمائید.
 • مرحله سه :  دستور Ping 127.0.0.1 را در پنجره مربوطه تایپ نمائید .

نتایج : پس از انجام مراحل فوق ، نتایج زیر می بایست نشان داده شود :

 • نتیجه یک : می بایست چهار بسته اطلاعاتی ارسال و چهار بسته اطلاعاتی دریافت و هیچگونه بسته اطلاعاتی  گم نگردد . در غیر اینصورت در رابطه با نصب TCP/IP مشکلاتی وجود دارد .
 • نتیجه دو  : در صورتیکه چهار بسته اطلاعاتی ارسال و دریافت گردد ، نشاندهنده صحت عملکرد و نصب پروتکل TCP/IP است .

نتایج حاصل از اجرای  برنامه Ping

C:>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

 

 

مثال ۲ -  هدف : استفاده از برنامه های  Ping  و Hostname بمنظور صحت عملکرد TCP/IP

 • مرحله یک : بعنوان یک کاربر مجاز ، به شبکه وارد شوید .
 • مرحله دو  : گزینه Command Prompt را از مسیر  Start | Programs | Accessories  انتخاب نمائید.
 • مرحله سه : در پنجره مربوطه ، دستور hostname را تایپ نمائید.
 • مرحله چهارم :  در پنجره مربوطه ، دستور Ping  Computer_Name  را تایپ نمائید . نام کامپیوتر ، مقدار برگردانده شده در اثر اجرای فرمان hostname است .

نتایج : پس از انجام مراحل فوق ، نتایج زیر می بایست نشان داده شود :

 • نتیجه یک : نام کامپیوتر(  در این رابطه هر کامپیوتر دارای نام اختصاصی مربوط به خود خواهد بود )
 • نتیجه دو  : آدرس IP کامپیوتر ( در این رابطه هر کامپیوتر دارای آدرس IP مربوط به خود خواهد بود )

مرحله اول : مشخص نمودن نام کامپیوتر

C:> hostname
Srco

 

 

مرحله دوم : استفاده از دستور Ping بهمراه نام کامپیوتر

C:> Ping  Srco
Pinging  Srco.Test.com  [ ۱۰٫۱۰٫۱٫۱]  with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

 

 

ادامه دارد…

دیدگاه خود را بنویسید