Webmaster

مشکلی که هنگام کدزنی بسیار کلافه کننده است نامرتب شدن کدهاست ، طوری که فهم منطق برنامه مشکل ساز می شود. این مشکل خصوصا برای طراحان وب ، کسانی که با کد CSS ویا HTML کار می کنند بس بزرگتر است. پس چه خوب است با تکنیکی بتوان چینش کد ها را طبق منطقی صحیح  و اصولی مرتب نماییم.

روش زیر برای طراحان وب .NET کار ، html کار و یا PHP کار مفید خواهد بود:

visual studio .net : کلید های میانبر Ctrl + K + D و یا Ctrl + E + D را به ترتیب بزنید.

dream waver : از گزینه Commands گزینه Apply Source Formating را انتخاب کنید.

html logo

دیدگاه خود را بنویسید