http://img.irna.ir/1390/13900704/30582048/30582048-1697387.jpg

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست اعضای جامعه حسابداران رسمی بر تقویت حسابرسی در کشور تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،  سید شمس الدین حسینی افزود:در دوره ای که از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی در حرکت هستیم نیاز به حسابرسی بیشتر احساس می شود و باید تقویت شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: جامعه حسابداران رسمی همان نهاد یا تشکلی است که باید هم دغدغه های وزیر اقتصاد و هم مسائل حسابرس را ببیند. وی خاطرنشان کرد: نهاد حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی باید بعنوان واسط بین دولت و بخش خصوصی نقش خودرا بهتر ایفا کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جامعه حسابداران رسمی باید به گونه ای عمل کند که وزارت اقتصاد بتواند به آن اتکا کند.  حسینی تاکید کرد: باید سعی شود گزارشهای جامعه حسابداران رسمی فصل الخطاب باشد. وزیر اقتصاد انتظارات خود از جامعه حسابداران رسمی را تقویت اطمینان قلب در حوزه های مالی مانند بورس، بانک و بیمه، استفاده از ظرفیتهایی مانند نظارت و ارائه کمک در دوران گذار به بخش خصوصی ذکر کرد. وی این انتظارات را در سه بخش شفافیت، نظارت و حاکمیت شرکتی اولویت بندی کرد. در ادامه این جلسه، اعضای جامعه حسابداران رسمی نظرات، مشکلات و انتظارات خود را مطرح و خواستار استمرار برگزاری این نشست شدن

دیدگاه خود را بنویسید