تنظیم خصوصیات صفحه:

تمام خصوصیات مربوط به یک صفحه از جمله عنوان صفحه، رنگ پس زمینه، رنگ متون، رنگ پیوندها، انتخاب یک تصویر برای نمایش در پس زمینه صفحه ویا تعیین حاشیه صفحه همگی در کادر محاوره ای Page Properties از منوی Modify گزینه   Page Properties را انتخاب کنید .

- گزینه Appearance : همان طور که در شکل مشاهده می کنید، کادر محاوره ای Page Properties در کادر Category، دسته بندی های مختلفی را لیست کرده است که به توضیح آنها می پردازیم.

زمانی که گزینه اول را انتخاب کنید در سمت راست صفحه گزینه های مختلفی برای تغییر خصوصیات صفحه مانند نوع قلم، رنگ زمینه و … ظاهرمی شود که می توانید تغییرات دلخواهتان را اعمال کنید .

- گزینه Links : با انتخاب این گزینه ، در سمت راست کادر محاوره ای Page Properties که در شکل مشخص شده است برای تغییر خصوصیات پیوندها گزینه های مختلفی مانند رنگ و … ظاهر می شود .

Link Font : امکان تعیین نوع قلم پیوندهای موجود در صفحه را می دهد.

Link Color : امکان تعیین رنگ پیوندهای موجود در صفحه را می دهد.

Rollover Links : با استفاده از جعبه رنگ این گزینه می توان رنگی را به دلخواه انتخاب کرد. زمانی که اشاره گر ماوس روی پیوند قرار می گیرد ، رنگ پیوند تغییر می یابد .

Visited Links :  امکان تغییر رنگ پیوندهایی که توسط کاربر در صفحه کلیک شده را تعیین می کند ، با انجام این کار زمانی که کاربر دوباره به صفحه اصلی سایت برمی گردد متوجه می شود که از کدام پیوندها استفاده کرده است.

گزینه Heading :با انتخاب این گزینه می توان سایز و رنگ دلخواه خود را برای Heading ها مشخص کرد، تا هر بار که Heading  مورد نظر انتخاب شد با قالبی که در این قسمت برایش مشخص شده است نمایش داده شود .

- گزینه Title/Encoding : با انتخاب این دسته بندی گزینه های مختلفی از جمله گزینه تعیین عنوان صفحه ، در سمت راست کادر محوره ای Page Properties ظاهر می شود .

Title : در این قسمت عنوان صفحه مشخص می شود. در واقع عنوان صفحه نامی است که در بالای کادر محاوره ای مرورگر ظاهر می شود وهیچ ارتباطی با نام فایل ندارد .

نام فایل در واقع همان اسمی است که در برنامه با پسوند .Html  یا  .htm ذخیره می شود ولی عنوان صفحه تنها برای تشخیص صفحه در مرورگر مورد استفاده قرار می گیرد .

Encoding : از این گزینه برای نمیش نوع قلم در مرورگر استفاده می شود .

نکته : از منوی کشویی گزینه Encoding گزینه  Arabic Windows یا UTF را برای نمایش صحیح کاراکتر های فارسی انتخاب کنید .

- گزینه Tracing Image : در صورتی که بخواهید تصویری را که به عنوان پس زمینه صفحه در قسمت Appearance مشخص کده اید در صفحه سند نیز مشاهده کنید باید در این بخش تصویر مورد نظر را مشخص کنید ، زیرا تصویری که در قسمت  Background بخش Appearance قرار می گیرد تنها در صفحه مرورگر دیده می شود .

همچنین می توانید درقسمت Transeparency میزان شفافیت تصویر را دز کادر محاوره ای سند کاهش یا افزایش دهید .

درج متن وقالب بندی آن

برای وارد کردن متون به سند ، کافی است آنها را به طور مستقیم تایپ کرده و بعد از انتخاب آنها ، نوع،اندازه، رنگ ویا سایرخصوصیات آنها را درکادرمحاوره ای خصوصیت مربوط به متن تغییر دهید.

زمانی که برای نمایش متون ، از یک قلم خاص استفاده می شود ، فقط در صورتی در صفحه مرورگر کاربر،متن با آن قلم انتخاب شده نمایش داده می شود که کاربر قلم استفاده شده را از قبل بر روی سیستم خود نصب کرده باشد در غیر این صورت متن به درستی نمایش داده نمی شود .

برنامه Dreamweaver  ، برای جلوگیری از این امر، در منوی Font از کادر محاوره ای خصوصیت متن ، بیش از یک نوع Font را در یک گروه قرار داده است تا در صورت نبود قلم انتخاب شده بر روی سیستم کاربر به مرورگر از قلم بعدی برای نمایش متون استفاده کند.

به عنوان مثال اگر برای متن تایپ شده در سند خود از منوی Font عبارت   Arial,Helvetica,Tahoma,Sans,Serif Verdana را انتخاب کنید. زمانی که مرورگر کاربر می خواهد متن را نمایش دهد به ترتیب از قلم  Verdana شروع کرده ودر صورت پیدا کردن این قلم بر روی سیستم کاربر، متن را در قالب آن نمایش می دهد، چنانچه قلم فوق را پیدا نکند از قلم های بعدی گروه، برای نمایش متن استفاده می کند

 

دیدگاه خود را بنویسید